Blog
Sarie Droogers

Sarie Droogers

POH-GGZ

Ik ben Sarie. Ik werk op Het Zorgstation als Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheids Zorg (POHGGZ). Samen met patienten werk ik eraan dat er zoveel mogelijk balans en regie is over wat zij willen en kunnen in het dagelijkse leven. De soms lastige dilemma’s en problemen pakken we actief aan.

Written by Kim

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *