• Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

 • Het Zorgstation

  Het Zorgstation

  Stationsplein 5
  2411EH Bodegraven
  T: 0172 - 766 555
  E: info@hetzorgstation.nl

Openingstijden
Praktische informatie
Spoedgeval
Spoedgeval

Spoedgeval

Praktische informatie

Bel: 112  (Als elke seconde telt)

Voor andere spoedgevallen
Bel: 0172 – 766 555, toets 0

Deze lijn is vrijwel nooit in gesprek en is alleen voor spoed.

Huisartsenpost* voor spoed buiten kantoortijden
Huisartsenpost Midden Holland
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Tel: 0182 – 322 488
www.hapmh.nl

*Eerst bellen voordat u naar de huisartsenpost gaat.
Twijfelt u of u naar de spoedpost moet, kijkt u dan onder het kopje: “moet ik naar de huisarts?” of op de website van de HAP voor meer informatie.

Read More →

Coronavirus (Covid-19)

Coronavirus (Covid-19)

Praktijknieuws

De reguliere huisartsenzorg is door het Corona-virus nog een beetje anders dan u van ons gewend bent. Wanneer u een afspraak heeft op de praktijk vragen wij u alleen nog in bijzondere gevallen een mondkapje te dragen. Bij luchtwegklachten, koorts of een positieve coronatest graag vooraf bellen en overleggen met de assistente. 

Ook als u corona heeft, kunt u met uw vragen bij de huisarts terecht. Als wij weten dat u corona heeft, kunnen we goede voorzorgsmaatregelen treffen zodat de huisarts en de medewerkers u veilig zorg kunnen bieden.

Wilt u meer weten over (booster)vaccinatie tegen Corona?

Read More →

Routebeschrijving
Missie

Missie

Praktische informatie

Missie

De missie van Het Zorgstation is het leveren van zorgvuldige, deskundige en patiëntgerichte huisartsenzorg in en vanuit een goed georganiseerde praktijk. Waarbij wij staan voor zorg die vertrouwd, deskundig en dichtbij is.

Link naar jaarverslag: jaarverslag 2018

Read More →

Huisartsen
Praktische informatie
Afspraak
Praktische informatie

Afspraak

Praktische informatie

Vanwege het Corona-virus is het beperkt mogelijk om online een afspraak te maken. U gaat hiervoor naar www.mijngezondheid.net en logt in met uw Digi-D. Staat er geen geschikte tijd voor u bij? Dan verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de praktijk.

De afspraken met de praktijkondersteuners (POH-S: Maria en Sylvia, POH-GGZ: Anja en Sarie) worden na toetsing op corona-aspecten gemaakt. Heeft u geen bericht ontvangen, dan gaat uw afspraak door zoals afgesproken. Wilt u zelf een afspraak aanpassen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de assistente.

Ons telefoonnummer: 0172-766555.  Spoedgeval? Kies optie 0.

Praktijk Gerry Wiesenhaan
Praktijk Judith Bouma
Praktijk Tan Nguyen

Huisartsen Deborah Geleynse en Rosanne Loeff werken voor deze 3 praktijken. Zie openingstijden voor het rooster.

Let op! Als uw eigen huisarts afwezig is, belt u voor spoedgevallen het waarneemnummer 0172-892020. U wordt dan geholpen door de waarnemend huisarts.

Gebruiksaanwijzing nodig, zie het filmpje:

Annuleren of verzetten van afspraken kan tot maximaal een werkdag vóór uw afspraak. Lukt dat niet dan brengen wij de kosten bij u in rekening.…

Read More →

Herhaalrecept

Herhaalrecept

Praktische informatie

Online een herhaalrecept aanvragen.

Dit gaat via mijngezondheid.net vanuit de apotheek. Neemt u hiervoor contact op met uw apotheek.

Herhaalservice via de apotheek

Hier vindt u een link naar onze apotheek BENU waar uitgebreide informatie staat hoe van u deze dienst gebruik kunt maken.

Read More →

e-consult

e-consult

Praktische informatie

Online een vraag stellen.

Minder dringende vragen, waarvoor u niet speciaal een afspraak wilt maken, kunt u online aan ons stellen. Klikt u hiervoor op bovenstaande link, u wordt dan doorgestuurd naar mijngezondheid.net. U logt hierbij in via een beveiligde verbinding(DigiD).
In de regel geven wij binnen 2 werkdagen antwoord.

Via de algemene email mogen wij geen privacy gevoelige informatie met u delen, ook niet als u dat zelf wel zou willen (nieuwe privacy wet per 1-5-2018).

U kunt uw hulpvraag ook met een van onze medewerkers bespreken. Bel 0172 – 766 555 , kies uw huisarts.

Spoedgeval? Bel 0172 – 766 555, optie nul.

Read More →

Meer praktijkinformatie
Praktische informatie
Inschrijven
Praktische informatie

Inschrijven

Praktische informatie

Aanmelden als nieuwe patiënt(e)

De praktijken van het Zorgstation nemen momenteel geen nieuwe patiënten aan.

Voor inschrijving bij een apotheek in Bodegraven, kunt u informeren bij:

BENU Apotheek Het Zorgstation
Stationsplein 5 2411EH Bodegraven
hetzorgstation@benuapotheek.nl
Tel. 0172 61 71 26

BENU Apotheek Medisch Centrum Bodegraven
BENU Apotheek Bodegraven
Willem de Zwijgerstraat 9a 2411VT Bodegraven
bodegraven@benuapotheek.nl
Tel. 0172 61 20 31…

Read More →

Moet ik naar de huisarts?
Praktische informatie

Moet ik naar de huisarts?

Praktische informatie

Als u op de thuisarts link klikt vindt u ook actuele informatie en adviezen voor patiënten onder “nieuw coronavirus”

Basic CMYKThuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie
van uw huisarts over gezondheid en ziekte.

product_image1_88_logo-moet-ik-naar-de-dokterEr is ook een andere optie: Moet ik naar de dokter?
Dit is een medische App dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u naar de dokter moet. Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).…

Read More →

Andere hulpverleners
25Jan Praktische informatie
Praktijknieuws
24Jan Praktische informatie

Praktijknieuws

Praktische informatie

Een nieuw gezicht:

Ivm zwangerschapsverlof van dokter Loeff wordt zij tijdelijk vervangen door dokter Abouljoud

Welzijn op recept: Je beter voelen begint hier!

Dichtsbijzijnde prikposten Groene Hart Ziekenhuis:

Medisch Centrum Bodegraven, Willem de Zwijgerstraat 9c, 2411 VT Bodegraven

Maandag t/m vrijdag 08.00-10.00 uur

Dienstencentrum Rijngaarde, Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven

Maandag / woensdag / vrijdag 09.00-10.00 uur

Het nieuwe privacy reglement naar aanleiding van de nieuwe Europese richtlijnen en wetgeving.

Read More →

Hoog kwalitatief huisartsenzorg
Praktische informatie
Hoog kwalitatief huisartsenzorg

Hoog kwalitatief huisartsenzorg

Praktische informatie

Privacy regelement van onze praktijk:

Klik op de link: privacy regelement

Heeft u een klacht?
Stap 1: Bespreek het met uw huisarts.
A. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek.
B. Doet u het liever schriftelijk? U kunt ook ons klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen door onze interne klachtenfunctionaris en nemen wij binnen 2 weken contact met u op.

Stap 2: Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt hiervoor klachtenformulier gebruiken op www.skge.nl. De klachtenfunctionaris is ook te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Stap 3: Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de onafhankelijk klachtenfunctionaris niet uit komt, dan kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vind u op www.skge.nl.

Download hier
Het formulier voor complimenten of suggesties.
Het klachtenformulier.
Onze klachtenregeling.
De SKGE folder klacht huisartsenzorg.…

Read More →

+

Disclaimer

Het Zorgstation besteedt veel aandacht en zorg aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Hyperlinks en verwijzingen Op of via de site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Intellectuele eigendomsrechten U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via info@hetzorgstation.nl l(link stuurt een e-mail).

Cookiewetgeving

Cookiewetgeving